PRAVIDLÁ VÝSTAVY

✧ na výstave je zakázané fotiť s bleskom (fotenie bez blesku je povolené)  a natáčať z bezpečnostných dôvodov  

✧ zákaz vstupu s kočíkom - využite prosím vlastný detský nosič, VÁŠ kočík Vám zdarma uložíme do šatne  

✧ zákaz vnášať bundy, kabáty, plášte, dáždniky, brašne, batohy - k dispozícii je šatňa zadarmo

✧ zákaz vnášať veľké tašky a rozmernú batožinu - k dispozícii šatňa zadarmo

✧ zákaz konzumovať jedlo a nápoje

✧ zákaz dotýkať sa vystavených exponátov, stojanov alebo vitrín

✧ zákaz telefonovať a nahlas sa prejavovať

✧ zákaz vstupu so zbraňou, ostrými predmetmi a sklenenými nádobami

✧ zákaz vstupu osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok

✧ zákaz fajčenia

✧ zákaz vstupu so zvieratami aj asistenčnými zvieratami

✧ falšovanie vstupenky je trestné

✧ po načítaní alebo odtrhnutí vstupenky ďalej túto vstupenku nie je možné použiť alebo vrátiť

​​

✧ pri vstupe môže byť návštevník podrobený bezpečnostnej kontrole

✧ deti do 14 rokov len v sprievode dospelej osoby

✧ zľava senior - nad 65 rokov - platí odo dňa dovŕšenia 65 rokov

✧ zľava študent - s platným študentským preukazom do 26 rokov

✧ výstava je vhodná a prispôsobená vozíčkarom

✧ z bezpečnostných dôvodov môže byť obmedzený počet vozíčkarov

✧ uschovávajte svoju vstupenku na bezpečnom mieste

✧ každá vstupenka je vybavená čiarovým kódom a kontrolným ústrižkom, ktorý bude po predložení pri vstupe na miesto konania akcie skontrolovaný čítacím zariadením alebo bude ústrižok odtrhnutý zodpovedným pracovníkom

 

✧ v prípade poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže nebude vstupenka nahradená novou a nebude poskytnutá iná kompenzácia

✧ usporiadateľ nezodpovedá za žiadne problémy a škody spôsobené neoprávneným kopírovaním tejto vstupenky

✧ v prípade zrušenia podujatia je potrebné uplatniť nárok na vrátenie vstupného na mieste, kde bola vstupenka zakúpená

✧ náhrada osobitných nákladov (napr. hotel, náklady na dopravu) sa neposkytuje

✧ majiteľ tejto vstupenky dáva súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy z priestorov výstavy s jeho osobou môžu byť použité usporiadateľom výstavy, a to bez peňažnej náhrady

✧ zaplatené vstupné a servisné poplatky sa nevracajú, vstupenka sa nevymieňa 

✧ v prípade nevoľnosti počas návštevy výstavy neváhajte osloviť personál, je pripravený vám pomôcť