Spoznajte príbehy Inkskej ríše, ktorá zrodila tých najodvážnejších bojovníkov, kde starodávne kultúry vládli oceánu a kde králi boli potomkovia slnečných bohov.

Svetová výstava Poklad Inkov vznikla pod záštitou peruánskej vlády a prezentuje najväčší zlatý poklad sveta, ktorý dokladá bohatstvo a vyspelosť predkolumbovskej Ameriky.

 

Tento zlatý poklad prvýkrát opustil hranice juhoamerického kontinentu, aby bol vystavený v Európe a prezentoval dlhú históriu Peru.  

Výstava názorne spracováva celú históriu osídľovania amerického kontinentu.

Mystika rituálov a uctievanie zlata ako božskej esencie však robia z dávnych civilizácií doslova bájne ríše, ktoré tak ako kedysi očarili španielskych dobyvateľov, vzbudzujú údiv s úctou dodnes.

Stopy dávnej histórie sú doslova vyryté do zlatých masiek, šperkov a obetných nožov.

Pre pôvodných obyvateľov zlato nebolo znakom bohatstva, ako pre Európanov, ale symbolom samotných bohov.

 

✧ Tisíce rokov starý originálny zlatý poklad

✧ Stovky originálnych zlatých exponátov

✧ Modely reálnych stavieb a rituálnych miest vrátane legendárneho Machu Picchu

✧ Názorne spracované grafické panely mapujúce osídľovanie Ameriky

✧ Zlatý trón s postavou Sapa Inka a ďalšie ukážky kultúry pôvodných obyvateľov Južnej Ameriky 

✧ Príbehy inkských bojovníkov a ich vládcov

✧ Stredoveká navigácia a prvé zaoceánske plavby

✧ Výstavu dopĺňa zbierka predmetov z Národného múzea v Prahe

✧ Projekcie 

✧ 3D Interaktívna zóna  

✧ Audiovizuálne efekty

✧ Audio guide SK/ENG

Návštevníkov výstavy chceme opäť vtiahnuť do deja. Nepôjde teda len           o exponáty vo vitrínach. Každý                   z návštevníkov dostane pri vstupe kartu   s príbehom skutočnej, či bájnej postavy   z histórie Amerického kontinentu. Najzaujímavejšie však bude vidieť naozajstný zlatý poklad Inkov, ktorý má veľkú materiálnu i duchovnú hodnotu, pretože zlato bolo pre Inkov esenciou samotných bohov.

Túžba po zlate je večná. Zlato je symbolom bohov a vládcov, univerzálnym platidlom    i prekliatím. Zlato sprevádza ľudstvo už tisíce rokov. Odhaľte bájny zlatý poklad Inkov, vstúpte do krvavej histórie osídľovania Ameriky, objavte dávnu civilizáciu a jej rituály.